Harmonogram Rekolekcji Ignacjańskich (rok 2020/2021)

 

Rekolekcje zaczynają się pierwszego dnia od kolacji o godz. 18.00. Tego dnia jest też przewidziana Msza św. i wprowadzenie. Kończą się ostatniego dnia obiadem.

Pokoje jednoosobowe, koszt 550 zł dla rekolekcji 5 dniowych. Rekolekcje 8 dniowe to koszt 800 zł.  W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

W zależności od dostępności pokoi, można również przyjechać wcześniej czy pozostać parę dni. Koszt 100 zł/doba (w tym 3 posiłki). Zapewniamy bieliznę pościelową i ręczniki. O zaliczki nie prosimy, ale bardzo prosimy o informację, jeśli nie będzie można przyjechać, aby nie blokować pokoju.

W miarę możliwości przyjmujemy na rekolekcje odprawiane indywidualnie, dla osób, które odbyły przynajmniej I Tydzień Ćwiczeń.

Prosimy o wypełnienie Formularz zgłoszenia na rekolekcje i przesłanie na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 Fundament Ćwiczeń

Zapraszamy na te rekolekcje osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w Rekolekcjach Ignacjańskich. Na nich rekolektant uczy się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego, jak i milczenia zewnętrznego. To zaproszenie jest również kierowane do tych, którzy pragną odnowić swoje doświadczenie Fundamentu - wejść bardziej w istotę życia tj. celu stworzenia człowieka, jak i wszystkich rzeczy. 

 Terminy:

          12 -17 stycznia 2021

 

Rekolekcje integralne (Fundament)

Rekolekcje ignacjańskie uczą spotkania z Bogiem, przez różne „ćwiczenia duchowe”. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie i na odwrót: poznanie siebie prowadzi do poznania Boga. Rekolekcje stają się więc także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym.

Rekolekcje Integralne mają zwrócić większą uwagę na to, że człowiek jest całością i wymiary naszego życia: duchowy, psychiczny i cielesny splatają się ze sobą. Dlatego oprócz medytacji, rozważania Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym, chcemy pomóc w lepszym spotkaniu z samym sobą poprzez ćwiczenia pomagające poznać swój sposób myślenia i reagowania emocjonalnego. Proponujemy również zajęcia prowadzące do lepszej  świadomości ciała, oddychania, koncentracji.

Zapraszamy zarówno osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w rekolekcjach ignacjańskich, jak i osoby, które były już na rekolekcjach, a pragną pogłębić swoje doświadczenie Boga i siebie.

Terminy:

         26 - 31 stycznia 2021 

        28 kwietnia - 3 maja 2021 

 

Fundament Plus

5-dniowe rekolekcje Fundament Plus są dodatkowym etapem rekolekcji ignacjańskich, w którym rekolektant doskonali się w przedłużonej modlitwie medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennym rachunku sumienia, korzysta przy tym z kierownictwa duchowego.

Fundament Ćwiczeń zmierza do ustanowienia właściwych relacji rekolektanta z Bogiem, innymi ludźmi, światem i sobą samym.

Poznanie nowych metod modlitwy, otwieranie się przed kierownikiem duchowym i mówienie o swoich trudnych sprawach i przeżyciach duchowych jest dość trudne w krótkim czasie 5-dniowych rekolekcji. Dlatego dla tych, którzy odprawili już Fundament ĆD, ale uważają, że chcieliby zatrzymać się nieco dłużej w modlitwie i na rozmowach duchowych, proponujemy dodatkowe rekolekcje.

W ich ramach będziemy mogli między innymi pogłębić praktykę medytacji, bardziej szczegółowo dowiedzieć się o rozmowie duchowej i jak pokonywać różne bariery, które nas zamykają w sobie, a także stanąć przed Bogiem w prawdzie – o mnie, o moich wyborach, o sposobach radzenia sobie w życiu i o moich dążeniach. 

Terminy:

         02 - 07 marca 2021

 

I Tydzień 

To czas spotkania z miłością miłosierną Boga. Poprzez modlitwę medytacyjną poznajemy jaka jest natura grzechu, jakie są jego skutki i jak wielkie zniszczenie niesie on ze sobą. Poznajemy także nasz osobisty grzech i jego konsekwencje. To wszystko dzieje się w świetle Bożej miłości, która nas uwalnia i wyprowadza z niewoli grzechu; miłości, która prowadzi do pojednania z Bogiem, innymi i sobą samym.

Terminy: 

         9 - 17 marca 2021

 

II Tydzień – droga oświecenia

Po doświadczeniu oczyszczającej mocy Bożego Miłosierdzia, rekolektant szuka pogłębionego spotkania z Jezusem Chrystusem i ustawicznie prosi o dar Jego dogłębnego poznania, aby Go lepiej kochał i naśladował. Chrystusa przyjmuje on odtąd jako swego Pana i Mistrza. Podstawową praktyką modlitewną na tym etapie Ćwiczeń jest kontemplacja życia i działalności Jezusa, tak aby Jego sposób myślenia, odczuwania i postępowania rekolektant czynił coraz bardziej swoim.
Stojącym przed wyborem drogi życia kontemplacje tego etapu Ćwiczeń pomagają zdobyć wewnętrzną wolność i rozeznać drogę, na którą wzywa ich Pan. Osobom, które dokonały już wyboru stanu życia, umożliwiają reformę życia oraz pogłębienie i ożywienie wiary.

   

III Tydzień – droga zjednoczenia

W trzecim tygodniu kontempluje się życie Jezusa, od ostatniej wieczerzy aż do śmierci na krzyżu i pogrzebu. Teraz rekolektant, po dokonanym wyborze, wpatrując się w umęczonego Chrystusa, uświadamia sobie, że tak będzie często wyglądała jego droga. Zdecydował się jednak na naśladowanie Jezusa we wszystkim, także w krzyżu. Kontemplacje męki Jezusa mają tę wierność potwierdzić i umocnić. Nic bowiem tak nie jednoczy ze Zbawicielem, jak wspólnie niesiony krzyż.

Terminy:

          20 - 28 marca 2021

 

IV Tydzień 

Jest ostatnim etapem rekolekcji ignacjańskich. W całości jest on poświęcony spotkaniom ze zmartwychwstałym Panem. Jesteśmy zaproszeni, by dzielić Jego radość i by doświadczyć owoców zmartwychwstania, a także by stać się wiarygodnymi świadkami tego wydarzenia. To czas uczenia się szukania i znajdowania Boga we wszystkim. 

 Terminy:

           10 - 18 kwietnia 2021

 

Rekolekcje: REWIZJA ŻYCIA (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

Zapraszamy osoby, które pragną bardziej naśladować Chrystusa odpowiadając na Jego zaproszenia. Drogą do naśladowania będzie pogłębiona refleksja nad różnymi aspektami swojego życia. Proponujemy przyjrzenie się ważnym tematom, jakimi są: świat relacji, dom, praca zawodowa, gospodarowanie rzeczami, itp. Rekolekcje te mogą pomóc w patrzeniu na życie codzienne w duchu wiary.

Na te rekolekcje przyjmujemy osoby, które już odprawiały II Tydzień Ćwiczeń.

    

Rekolekcje: "ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?” (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

W drodze II Tygodnia rekolektant ma stale prosić o „głębokie poznawania Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go więcej kochał i bardziej naśladował”. Droga proponowanych rekolekcji rozpoczyna się od pytania Jezusa, zadanego uczniom pod Cezareą Filipową: A wy za kogo mnie uważacie? (Mt 16,15). Każdego dnia rekolekcji będziemy przyglądać się różnym aspektom misji Jezusa, aby odkrywać kim On jest dla mnie.

Na te rekolekcje przyjmujemy osoby, które już odprawiały II Tydzień Ćwiczeń.

Termin:

         09 - 17 luty 2021

 

Rekolekcje: PIELGRZYMOWAĆ Z MARYJĄ (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

 Maj jest miesiącem poświęconym Maryi. Rekolekcje z Maryją to podążanie dynamiką II Tygodnia Ćwiczeń duchowych ze szczególnym akcentem na kontemplacje drogi duchowej Maryi. Droga odpowiedzi Maryi na zaproszenie Boga może być dla nas nauką i inspiracją jak my mamy powierzać się naszemu Panu.
Zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej I Tydzień Ćwiczeń duchowych.

Termin:

          7 – 15 maja 2021

 

Rekolekcje: POWOŁANIE OSOBISTE 

Rekolekcje na temat szczególnego powołania, jakie ma każdy z nas. Każdy z nas otrzymuje od Boga różne powołania - do życia, do miłości, do relacji… Zwykle myślimy o naszym powołaniu jako o zadaniu do wykonania. A może chodzi o coś innego? Rekolekcje „Powołanie osobiste” mogą nam pomóc pogłębić nasze doświadczenie siebie i
rozumienie własnego powołania, które jest czymś głębszym niż tylko praca.

Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej I Tydzień Ćwiczeń duchowych.

Termin:

        26 czerwca – 4 lipca 2021

 

 SESJE REKOLEKCYJNO - WARSZTATOWE:

  

“BLIŻEJ CIEBIE, BLIŻEJ SIEBIE” - sesja warsztatowo-rekolekcyjna o komunikacji budującej relacje. 

Prowadzący: p. Katarzyna Banc, o. Ryszard Friedrich

Termin: 20 – 25 kwietnia 2021 (wtorek – niedziela). Rozpoczęcie: wtorek, godz. 18.00, zakończenie: niedziela, godz. 14.00. Koszt: 800 zł

Spotkanie z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem, a także ze sobą samym zawsze jest formą dialogu. Sposób w jaki mówimy lub myślimy bezpośrednio wpływa na jakość naszych relacji. Dlatego zapraszamy na sesję warsztatowo-rekolekcyjną, podczas której bliżej przyjrzymy się tematowi komunikacji.
Część warsztatowa (20h) będzie poświęcona praktycznym sposobom porozumiewania się, które budują kontakt, szacunek i wzajemne zrozumienie. Uczestnicy w parach lub małych grupach będą mieli okazję ćwiczyć szczere wyrażenie siebie oraz słuchanie drugiego z empatią. Ćwiczenia indywidualne stworzą przestrzeń do zadania sobie pytań o swoje uczucia i potrzeby, co może pomóc w lepszym poznaniu siebie. Relacja z Bogiem jest fundamentem dobrych relacji międzyludzkich. W czasie sesji uczestnicy będą zaproszeni do codziennej medytacji pogłębiających naszą relację z Bogiem. Jeden dzień sesji w całości poprowadzimy w dynamice rekolekcji ignacjańskich - w pełnym milczeniu.
Zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej Fundament Ćwiczeń Duchowych.

 

„ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA” - sesja rekolekcyjno-warsztatowa. 

Prowadzący: p. Małgorzata Mączko, o. Ryszard Friedrich

Termin: 18 – 23 maja 2021 (wtorek – niedziela)

               1 – 6 czerwca 2021 (wtorek – niedziela).

Rozpoczęcie: wtorek, godz.18.00, zakończenie: niedziela, godz. 9.00). Koszt: 800 zł.

Nasze ciało jest szczególnym darem Boga dla nas. Służy nam w naszej codzienności,potrzebujemy go do wypełniania naszej misji życiowej, naszego powołania, realizowanego w codziennych aktywnościach. Może stać się naszym sprzymierzeńcem w czasie modlitwy, zwłaszcza medytacji czy kontemplacji, wymagających dłuższego trwania w bezruchu. Proponowany warsztat będzie łączył elementy wyciszenia rekolekcyjnego z ćwiczeniami somatycznymi. Codzienne medytacje i adoracja mają pomagać nam odkrywać dar stworzenia.
Ćwiczenia warsztatowe mają pomagać w uwalnianiu się od napięć, będących częstą przyczyną problemów z kręgosłupem, sztywnością, bólami stawów, bezsennością czy ze złym trawieniem. Celem warsztatu jest osiągnięcie lepszej świadomości własnego ciała a także lepszego kontaktu ze sobą, a to ułatwia również kontakt z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zaplanowane techniki relaksacyjne i oddechowe z reguły wpływają korzystnie na nasze zdrowie, witalność, sprawność i pogodę ducha, sprzyjając osiągnięciu harmonii ciała, duszy i umysłu.
Zapraszamy osoby o różnym doświadczeniu religijnym i w każdym wieku.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.