Harmonogram Rekolekcji Ignacjańskich (rok 2020/2021)

 

Rekolekcje zaczynają się pierwszego dnia od kolacji o godz. 18.00. Tego dnia jest też przewidziana Msza św. i wprowadzenie. Kończą się ostatniego dnia obiadem.

Pokoje jednoosobowe, koszt 550 zł dla rekolekcji 5 dniowych. Rekolekcje 8 dniowe to koszt 800 zł.  W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

W zależności od dostępności pokoi, można również przyjechać wcześniej czy pozostać parę dni. Koszt 100 zł/doba (w tym 3 posiłki). Zapewniamy bieliznę pościelową i ręczniki. O zaliczki nie prosimy, ale bardzo prosimy o informację, jeśli nie będzie można przyjechać, aby nie blokować pokoju.

Prosimy o wypełnienie Formularz zgłoszenia na rekolekcje  i przesłanie na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Rekolekcje integralne (Fundament)

Rekolekcje ignacjańskie uczą spotkania z Bogiem, przez różne „ćwiczenia duchowe”. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie i na odwrót: poznanie siebie prowadzi do poznania Boga. Rekolekcje stają się więc także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym.

Rekolekcje Integralne mają zwrócić większą uwagę na to, że człowiek jest całością i wymiary naszego życia: duchowy, psychiczny i cielesny splatają się ze sobą. Dlatego oprócz medytacji, rozważania Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym, chcemy pomóc w lepszym spotkaniu z samym sobą poprzez ćwiczenia pomagające poznać swój sposób myślenia i reagowania emocjonalnego. Proponujemy również zajęcia prowadzące do lepszej  świadomości ciała, oddychania, koncentracji.

Zapraszamy zarówno osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w rekolekcjach ignacjańskich, jak i osoby, które były już na rekolekcjach, a pragną pogłębić swoje doświadczenie Boga i siebie.

Terminy:

          1 - 6 grudnia 2020

        26 - 31 stycznia 2021 

        28 kwietnia - 3 maja 2021 

  

Fundament Ćwiczeń

Zapraszamy na te rekolekcje osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w Rekolekcjach Ignacjańskich. Na nich rekolektant uczy się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego, jak i milczenia zewnętrznego. To zaproszenie jest również kierowane do tych, którzy pragną odnowić swoje doświadczenie Fundamentu - wejść bardziej w istotę życia tj. celu stworzenia człowieka, jak i wszystkich rzeczy. 

 Terminy:

          12 -17 stycznia 2021

 

Fundament Plus

5-dniowe rekolekcje Fundament Plus są dodatkowym etapem rekolekcji ignacjańskich, w którym rekolektant doskonali się w przedłużonej modlitwie medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennym rachunku sumienia, korzysta przy tym z kierownictwa duchowego.

Fundament Ćwiczeń zmierza do ustanowienia właściwych relacji rekolektanta z Bogiem, innymi ludźmi, światem i sobą samym.

Poznanie nowych metod modlitwy, otwieranie się przed kierownikiem duchowym i mówienie o swoich trudnych sprawach i przeżyciach duchowych jest dość trudne w krótkim czasie 5-dniowych rekolekcji. Dlatego dla tych, którzy odprawili już Fundament ĆD, ale uważają, że chcieliby zatrzymać się nieco dłużej w modlitwie i na rozmowach duchowych, proponujemy dodatkowe rekolekcje.

W ich ramach będziemy mogli między innymi pogłębić praktykę medytacji, bardziej szczegółowo dowiedzieć się o rozmowie duchowej i jak pokonywać różne bariery, które nas zamykają w sobie, a także stanąć przed Bogiem w prawdzie – o mnie, o moich wyborach, o sposobach radzenia sobie w życiu i o moich dążeniach. 

Terminy:

         02 - 07 marca 2021

 

I Tydzień 

To czas spotkania z miłością miłosierną Boga. Poprzez modlitwę medytacyjną poznajemy jaka jest natura grzechu, jakie są jego skutki i jak wielkie zniszczenie niesie on ze sobą. Poznajemy także nasz osobisty grzech i jego konsekwencje. To wszystko dzieje się w świetle Bożej miłości, która nas uwalnia i wyprowadza z niewoli grzechu; miłości, która prowadzi do pojednania z Bogiem, innymi i sobą samym.

Terminy: 

         9 - 17 marca 2021

 

II Tydzień – droga oświecenia

Po doświadczeniu oczyszczającej mocy Bożego Miłosierdzia, rekolektant szuka pogłębionego spotkania z Jezusem Chrystusem i ustawicznie prosi o dar Jego dogłębnego poznania, aby Go lepiej kochał i naśladował. Chrystusa przyjmuje on odtąd jako swego Pana i Mistrza. Podstawową praktyką modlitewną na tym etapie Ćwiczeń jest kontemplacja życia i działalności Jezusa, tak aby Jego sposób myślenia, odczuwania i postępowania rekolektant czynił coraz bardziej swoim.
Stojącym przed wyborem drogi życia kontemplacje tego etapu Ćwiczeń pomagają zdobyć wewnętrzną wolność i rozeznać drogę, na którą wzywa ich Pan. Osobom, które dokonały już wyboru stanu życia, umożliwiają reformę życia oraz pogłębienie i ożywienie wiary.

 

Rekolekcje: "Za kogo Mnie uważacie?” (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

W drodze II Tygodnia rekolektant ma stale prosić o „głębokie poznawania Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go więcej kochał i bardziej naśladował”. Droga proponowanych rekolekcji rozpoczyna się od pytania Jezusa, zadanego uczniom pod Cezareą Filipową: A wy za kogo mnie uważacie? (Mt 16,15). Każdego dnia rekolekcji będziemy przyglądać się różnym aspektom misji Jezusa, aby odkrywać kim On jest dla mnie.

Na te rekolekcje przyjmujemy osoby, które już odprawiały II Tydzień Ćwiczeń

Terminy:

         09 - 17 luty 2021

 

Rekolekcje: Rewizja życia (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

Zapraszamy osoby, które pragną bardziej naśladować Chrystusa odpowiadając na Jego zaproszenia. Drogą do naśladowania będzie pogłębiona refleksja nad różnymi aspektami swojego życia. Proponujemy przyjrzenie się ważnym tematom, jakimi są: świat relacji, dom, praca zawodowa, gospodarowanie rzeczami, itp.

Rekolekcje te mogą pomóc w patrzeniu na życie codzienne w duchu wiary.

Na te rekolekcje przyjmujemy osoby, które już odprawiały II Tydzień Ćwiczeń.

Terminy:

         29 grudnia 2020 – 6 stycznia 2021

 

III Tydzień – droga zjednoczenia

W trzecim tygodniu kontempluje się życie Jezusa, od ostatniej wieczerzy aż do śmierci na krzyżu i pogrzebu. Teraz rekolektant, po dokonanym wyborze, wpatrując się w umęczonego Chrystusa, uświadamia sobie, że tak będzie często wyglądała jego droga. Zdecydował się jednak na naśladowanie Jezusa we wszystkim, także w krzyżu. Kontemplacje męki Jezusa mają tę wierność potwierdzić i umocnić. Nic bowiem tak nie jednoczy ze Zbawicielem, jak wspólnie niesiony krzyż.

Terminy:

          20 - 28 marca 2021

 

IV Tydzień 

Jest ostatnim etapem rekolekcji ignacjańskich. W całości jest on poświęcony spotkaniom ze zmartwychwstałym Panem. Jesteśmy zaproszeni, by dzielić Jego radość i by doświadczyć owoców zmartwychwstania, a także by stać się wiarygodnymi świadkami tego wydarzenia. To czas uczenia się szukania i znajdowania Boga we wszystkim. 

 Terminy:

           10 - 18 kwietnia 2021

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.