W Domu Św. Ignacego obecnie mieszka pięciu ojców jezuitów:

Od lewej:

Ryszard Friedrich – przełożony

Leszek Pestka

Krzysztof Haptaś

Ryszard Myśliwiec

Prowincjał Tomasz Ortmann

Tomasz Klin - proboszcz