Historia Domu

W roku 1924 Zakon Jezuitów nabył niewielki dom przy dzisiejszej ulicy Kaszubskiej 9. Obok domu zbudowano przeszkloną werandę, w której urządzono kaplicę, obsługiwaną w miesiącach letnich przez Ojców Jezuitów, a w pozostałym okresie przez księdza z parafii w Strzelnie. W 1960 stałym administratorem domu i kaplicy został o. Jan Rosiak SJ, który początkowo przebywał w Jastrzębiej Górze od czerwca do końca września, a od 1966 już przez wszystkie miesiące roku.

W 1971 roku została erygowana parafia w Jastrzębiej Górze. Z czasem kapliczka parafialna okazała się za mała i trzeba było pomyśleć o nowym kościele. Po długich staraniach uzyskano zgodę na budowę kościoła i Domu Zakonnego przy ul. Piastowskiej 14, którą rozpoczęto w 1984 roku.

W czerwcu 1992 jezuici przeprowadzili się z ul. Kaszubskiej 9 do nowego ośrodka duszpasterskiego przy ul. Zygmunta III 6. W nowym domu swoje siedziby mają: Wspólnota Jezuitów, Wspólnota formacyjna dla młodych księży jezuitów – tzw. Trzecia Probacja oraz Dom Św. Ignacego.