Rekolekcje Ignacjańskie

Pre-fundament Ćwiczeń

Prowadzący: o. Wojciech Mikulski SJ, p. Sabina Szuta,
Rozpoczęcie: wtorek godz. 18.00, zakończenie: niedziela godz. 13:00. Koszt: 750 zł. W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

Na rekolekcje Pre-fundamentu zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach ignacjańskich, a chcą skorzystać z tego rodzaju modlitwy lub miały trudności w przeżyciu Fundamentu, a chciałyby się do niego lepiej przygotować.

Pragniemy na nich pomóc uczestnikom w przeżywaniu doświadczenia wyciszenia podczas modlitwy medytacyjnej w oparciu o Słowo Boże. W programie rekolekcji będzie czas na mszę św., medytację, adorację. Natomiast praca warsztatowa oraz konferencje mają pomóc, w skupieniu uwagi na doświadczeniu Boga i siebie oraz włączeniu zmysłów w modlitwę. Przewidziany jest też czas na relaks, spacer, odpoczynek.

Podczas rekolekcji czas od obiadu do śniadania będzie przebiegał w ciszy, część warsztatowa – przedpołudnie będzie czasem indywidualnej pracy. Rekolekcje nie są prowadzone w całkowitym milczeniu, jednak uczestnicy będą proszeni o wyłączenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, co pozwoli na przeżywanie czasu modlitwy i wyciszenie.

 

Fundament Ćwiczeń

Zapraszamy na te rekolekcje osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w Rekolekcjach Ignacjańskich. Na nich rekolektant uczy się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego, jak i milczenia zewnętrznego. To zaproszenie jest również kierowane do tych, którzy pragną odnowić swoje doświadczenie Fundamentu – wejść bardziej w istotę życia tj. celu stworzenia człowieka, jak i wszystkich rzeczy. 

 

Fundament Plus

5-dniowe rekolekcje Fundament Plus są dodatkowym etapem rekolekcji ignacjańskich, w którym rekolektant doskonali się w przedłużonej modlitwie medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennym rachunku sumienia, korzysta przy tym z kierownictwa duchowego.

Fundament Ćwiczeń zmierza do ustanowienia właściwych relacji rekolektanta z Bogiem, innymi ludźmi, światem i sobą samym.

Poznanie nowych metod modlitwy, otwieranie się przed kierownikiem duchowym i mówienie o swoich trudnych sprawach i przeżyciach duchowych jest dość trudne w krótkim czasie 5-dniowych rekolekcji. Dlatego dla tych, którzy odprawili już Fundament ĆD, ale uważają, że chcieliby zatrzymać się nieco dłużej w modlitwie i na rozmowach duchowych, proponujemy dodatkowe rekolekcje.

W ich ramach będziemy mogli między innymi pogłębić praktykę medytacji, bardziej szczegółowo dowiedzieć się o rozmowie duchowej i jak pokonywać różne bariery, które nas zamykają w sobie, a także stanąć przed Bogiem w prawdzie – o mnie, o moich wyborach, o sposobach radzenia sobie w życiu i o moich dążeniach. 

 

I Tydzień 

To czas spotkania z miłością miłosierną Boga. Poprzez modlitwę medytacyjną poznajemy jaka jest natura grzechu, jakie są jego skutki i jak wielkie zniszczenie niesie on ze sobą. Poznajemy także nasz osobisty grzech i jego konsekwencje. To wszystko dzieje się w świetle Bożej miłości, która nas uwalnia i wyprowadza z niewoli grzechu; miłości, która prowadzi do pojednania z Bogiem, innymi i sobą samym.

 

II Tydzień – droga oświecenia

Po doświadczeniu oczyszczającej mocy Bożego Miłosierdzia, rekolektant szuka pogłębionego spotkania z Jezusem Chrystusem i ustawicznie prosi o dar Jego dogłębnego poznania, aby Go lepiej kochał i naśladował. Chrystusa przyjmuje on odtąd jako swego Pana i Mistrza. Podstawową praktyką modlitewną na tym etapie Ćwiczeń jest kontemplacja życia i działalności Jezusa, tak aby Jego sposób myślenia, odczuwania i postępowania rekolektant czynił coraz bardziej swoim.
Stojącym przed wyborem drogi życia kontemplacje tego etapu Ćwiczeń pomagają zdobyć wewnętrzną wolność i rozeznać drogę, na którą wzywa ich Pan. Osobom, które dokonały już wyboru stanu życia, umożliwiają reformę życia oraz pogłębienie i ożywienie wiary.

   

III Tydzień – droga zjednoczenia

W trzecim tygodniu kontempluje się życie Jezusa, od ostatniej wieczerzy aż do śmierci na krzyżu i pogrzebu. Teraz rekolektant, po dokonanym wyborze, wpatrując się w umęczonego Chrystusa, uświadamia sobie, że tak będzie często wyglądała jego droga. Zdecydował się jednak na naśladowanie Jezusa we wszystkim, także w krzyżu. Kontemplacje męki Jezusa mają tę wierność potwierdzić i umocnić. Nic bowiem tak nie jednoczy ze Zbawicielem, jak wspólnie niesiony krzyż.

 

IV Tydzień 

Jest ostatnim etapem rekolekcji ignacjańskich. W całości jest on poświęcony spotkaniom ze zmartwychwstałym Panem. Jesteśmy zaproszeni, by dzielić Jego radość i by doświadczyć owoców zmartwychwstania, a także by stać się wiarygodnymi świadkami tego wydarzenia. To czas uczenia się szukania i znajdowania Boga we wszystkim. 

 
 
Rekolekcje: REWIZJA ŻYCIA (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

Zapraszamy osoby, które pragną bardziej naśladować Chrystusa odpowiadając na Jego zaproszenia. Drogą do naśladowania będzie pogłębiona refleksja nad różnymi aspektami swojego życia. Proponujemy przyjrzenie się ważnym tematom, jakimi są: świat relacji, dom, praca zawodowa, gospodarowanie rzeczami, itp. Rekolekcje te mogą pomóc w patrzeniu na życie codzienne w duchu wiary.

Na te rekolekcje przyjmujemy osoby, które już odprawiały II Tydzień Ćwiczeń.

    

Rekolekcje: “ZA KOGO MNIE UWAŻACIE?” (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

W drodze II Tygodnia rekolektant ma stale prosić o „głębokie poznawania Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go więcej kochał i bardziej naśladował”. Droga proponowanych rekolekcji rozpoczyna się od pytania Jezusa, zadanego uczniom pod Cezareą Filipową: A wy za kogo mnie uważacie? (Mt 16,15). Każdego dnia rekolekcji będziemy przyglądać się różnym aspektom misji Jezusa, aby odkrywać kim On jest dla mnie.

Na te rekolekcje przyjmujemy osoby, które już odprawiały II Tydzień Ćwiczeń.

 
Rekolekcje: PIELGRZYMOWAĆ Z MARYJĄ (w duchu II Tygodnia Ćwiczeń)

Maj jest miesiącem poświęconym Maryi. Rekolekcje z Maryją to podążanie dynamiką II Tygodnia Ćwiczeń duchowych ze szczególnym akcentem na kontemplacje drogi duchowej Maryi. Droga odpowiedzi Maryi na zaproszenie Boga może być dla nas nauką i inspiracją jak my mamy powierzać się naszemu Panu.
Zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej I Tydzień Ćwiczeń duchowych.

 
Rekolekcje: POWOŁANIE OSOBISTE 

Rekolekcje na temat szczególnego powołania, jakie ma każdy z nas. Każdy z nas otrzymuje od Boga różne powołania – do życia, do miłości, do relacji… Zwykle myślimy o naszym powołaniu jako o zadaniu do wykonania. A może chodzi o coś innego? Rekolekcje „Powołanie osobiste” mogą nam pomóc pogłębić nasze doświadczenie siebie i rozumienie własnego powołania, które jest czymś głębszym niż tylko praca.

Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej I Tydzień Ćwiczeń duchowych.

 
Rekolekcje z indywidualnym prowadzeniem

Na tych rekolekcjach proponujemy dynamikę Ćwiczeń Duchowych dopasowaną do osobistej drogi rozwoju duchowego, pragnień z jakimi osoba przyjeżdża, i możliwości czasowych. W programie rekolekcji nie będzie wspólnych wprowadzeń ani konferencji. Rekolekcje takie trwają zwykle 8 dni, w razie potrzeby można je skrócić, ale nie mniej niż 5 dni.

Zapraszamy osoby, które odprawiły owocnie przynajmniej II Tydzień Ćwiczeń Duchowych i znają metodę ćwiczeń.