Rekolekcje Ignacjańskie

Pre-fundament Ćwiczeń

Pre-fundament kierujemy do osób, które chcą poznać czym są rekolekcje ignacjańskie. To uniwersalna propozycja, kierowana także do osób mającym różne doświadczenie tygodni i rekolekcji ignacjańskich, a chcących je pogłębić, odnowić.

Uczestnicy zapraszani są do modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym. Pomocne w tym będą konferencje i praca warsztatowa pozwalająca znaleźć odpowiednią postawę ciała. Ponadto skupimy uwagę na uczuciach, emocjach, tym co porusza, dotyka podczas modlitwy. W programie będzie czas na Mszę św., adorację, modlitwę osobistą, relaks, spacer i odpoczynek.

Podczas całych rekolekcji będzie wydzielony czas na trwanie w ciszy zaś w części warsztatowej będzie okazja aby porozmawiać o swoich doświadczeniach. Mimo, że rekolekcje nie są prowadzone w całkowitym milczeniu, uczestników będziemy prosili o wyłączenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, co pozwoli na pełniejsze przeżywanie tych dni jako czasu modlitwy i wyciszenia.

Koszt: 750 zł.*

Terminy:
23 – 28 stycznia 2024 (formularz zgłoszenia)
5 – 10 marca 2024 (formularz zgłoszenia)

 

Fundament Ćwiczeń

Na Fundament zapraszamy osoby, które po raz pierwszy chcą uczestniczyć w rekolekcjach ignacjańskich. Odprawiający uczą się przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym, codziennego rachunku sumienia, korzystania z kierownictwa duchowego oraz wyciszenia wewnętrznego, jak i milczenia zewnętrznego. To zaproszenie jest również kierowane do tych, którzy pragną odnowić swoje doświadczenie Fundamentu – pogłębić rozumienie istoty naszego życia, celu stworzenia człowieka, jak również dobrego podejścia do korzystania z rzeczy stworzonych przez Boga. Fundament Ćwiczeń zmierza do wejścia rekolektanta we właściwe relacje z Bogiem, innymi ludźmi, światem i sobą samym.

Koszt: 750 zł.*

Terminy:
24 – 29 października 2023 (formularz zgłoszenia)
2 – 7 stycznia 2024 (formularz zgłoszenia)
23 – 28 stycznia 2024 (formularz zgłoszenia)
13 – 18 lutego 2024 (formularz zgłoszenia)
5 – 10 marca 2024 (formularz zgłoszenia)
23 – 28 kwietnia 2024 (formularz zgłoszenia)
21 – 26 maja 2024 (formularz zgłoszenia)

 

Fundament Plus

Rekolekcje Fundament Plus są dodatkowym etapem rekolekcji ignacjańskich, w którym rekolektant doskonali się w przedłużonej modlitwie medytacyjnej opartej na Słowie Bożym i w codziennym rachunku sumienia, korzystając przy tym z kierownictwa duchowego.

Poznanie nowych metod modlitwy, otwieranie się przed kierownikiem duchowym i mówienie o swoich trudnych sprawach i przeżyciach duchowych może być trudne w krótkim czasie 5-dniowych rekolekcji. Dlatego proponujemy te rekolekcje dla tych, którzy odprawili już Fundament Ćwiczeń, ale uważają, że chcieliby głębiej wejść w modlitwę medytacyjną i relację z Bogiem. Szczególnym celem Fundamentu Plus jest stanięcie przed Bogiem w prawdzie – o mnie, moich wyborach, sposobach radzenia sobie w życiu i moich dążeniach.

Koszt: 750 zł.*

Terminy:
24 – 29 października 2023 (formularz zgłoszenia)
2 – 7 stycznia 2024 (formularz zgłoszenia)
13 – 18 lutego 2024 (formularz zgłoszenia)
23 – 28 kwietnia 2024 (formularz zgłoszenia)

 

I Tydzień droga oczyszczenia

Rekolekcje I Tygodnia są czasem spotkania z miłością miłosierną Boga. Poprzez modlitwę medytacyjną poznajemy, jaka jest natura grzechu i jego skutki. Poznajemy także nasz osobisty grzech i jego konsekwencje. Wszystko to dzieje się w świetle miłości miłosiernej Boga, który uwalnia nas i wyprowadza z niewoli grzechu i prowadzi do pojednania z Bogiem, innymi i samym sobą. W czasie I Tygodnia zapraszamy też, aby przystąpić do sakramentu pojednania w pogłębiony sposób – takie spotkanie z miłosierdziem Bożym może pomóc w nowym spojrzeniu na historię swojego życia.

Koszt: 980 zł.*

Terminy:
4 – 12 listopada 2023 (formularz zgłoszenia)
13 – 21 stycznia 2024 (formularz zgłoszenia)
13 – 21 kwietnia 2024 (formularz zgłoszenia)

 

II Tydzień – droga oświecenia

Po doświadczeniu oczyszczającej mocy Bożego miłosierdzia, rekolektant w II Tygodniu szuka głębszego spotkania z Jezusem Chrystusem i ustawicznie prosi o dar Jego poznania, aby Go lepiej kochać i naśladować. Przyjmuje Chrystusa jako swego Pana i Mistrza. Podstawową praktyką modlitewną na tym etapie Ćwiczeń jest kontemplacja życia i działalności Jezusa, tak aby Jego sposób myślenia, odczuwania i postępowania rekolektant czynił coraz bardziej swoim własnym.

Osobom stojącym przed wyborem drogi życia, kontemplacje z tego etapu Ćwiczeń pomagają zdobyć wewnętrzną wolność i rozeznać drogę, na którą wzywa ich Pan. Natomiast osobom, które dokonały już wyboru stanu życia, umożliwiają reformę życia oraz pogłębienie i ożywienie wiary.

Koszt: 980 zł.*

Terminy:
14 – 22 października 2023 (formularz zgłoszenia)
3 – 11 lutego 2024 (formularz zgłoszenia)
11 – 19 maja 2024 (formularz zgłoszenia)

   

III Tydzień – droga zjednoczenia

W III Tygodniu Ćwiczeń rekolektant kontempluje życie Jezusa, od Ostatniej Wieczerzy aż do śmierci na krzyżu i pogrzebu. Miłość do Chrystusa, która w II Tygodniu prowadziła uczestników rekolekcji do dokonania ważnych wyborów i uporządkowania swojego życia, teraz utwierdza te wybory i prowadzi do naśladowania Jezusa nie tylko w chwilach radosnych, ale też bolesnych.

Doświadczenie współ-odczuwania z Chrystusem cierpiącym potwierdza wierność w pójściu za Chrystusem na każdej drodze. Nic bowiem tak nie jednoczy ze Zbawicielem, jak wspólnie niesiony krzyż.

Koszt: 980 zł.*

Terminy:
16 – 24 marca 2024 (formularz zgłoszenia)

Istnieje możliwość odprawiania III i IV Tygodnia Ćwiczeń w każdym terminie rekolekcji indywidualnych, proszę, zajrzeć do sekcji Rekolekcje indywidualne.

 

IV Tydzień 

IV Tydzień jest ostatnim etapem rekolekcji ignacjańskich. Jest on w całości poświęcony spotkaniom ze zmartwychwstałym Panem. Jesteśmy zaproszeni, by dzielić Jego radość i doświadczyć owoców Zmartwychwstania, a także stać się wiarygodnymi świadkami tego wydarzenia, głosząc je innym. To czas uczenia się szukania i znajdowania Boga we wszystkim.

Koszt: 980 zł.*

Terminy:
2 – 10 kwietnia 2024 (formularz zgłoszenia)

Istnieje możliwość odprawiania III i IV Tygodnia Ćwiczeń w każdym terminie rekolekcji indywidualnych, proszę, zajrzeć do sekcji Rekolekcje indywidualne.

 

 
Tydzień Ćwiczeń z prowadzeniem indywidualnym

Na tych rekolekcjach proponujemy dynamikę Ćwiczeń Duchowych dopasowaną do osobistej drogi rozwoju duchowego rekolektanta, pragnień, z jakimi przyjeżdża i jego możliwości czasowych. W programie rekolekcji nie ma wspólnych wprowadzeń ani konferencji. Rekolekcje takie obejmują zwykle 8 dni, w razie potrzeby można je skrócić, jednak nie powinny trwać mniej niż 5 dni.

Zapraszamy osoby, które odprawiły owocnie przynajmniej II Tydzień Ćwiczeń i znają metodę Ćwiczeń.

Rekolekcje indywidualne można odprawić pod kątem określonego tematu (np. rewizja życia lub powołanie osobiste). Zaproponowane poniżej tematy są również propozycją formacyjną dla grup i wspólnot kościelnych. Zarówno osoby indywidualne jak i grupy chcące skorzystać z naszych propozycji proszone są kontakt indywidualny w celu ustalenia szczegółów.

Koszt (5-dniowe): 750 zł.*

Terminy:
21 – 26 maja 2024 (formularz zgłoszenia)

Koszt (8-dniowe): 980 zł.*

Terminy:
14 – 22 października 2023 (formularz zgłoszenia)
4 – 12 listopada 2023 (formularz zgłoszenia)
3 – 11 lutego 2024 (formularz zgłoszenia)
16 – 24 marca 2024 (formularz zgłoszenia)
2 – 10 kwietnia 2024 (formularz zgłoszenia)
13 – 21 kwietnia 2024 (formularz zgłoszenia)
11 – 19 maja 2024 (formularz zgłoszenia)

 
 

Rekolekcje tematyczne:

Rewizja życia 
Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które pragną bardziej naśladować Chrystusa, odpowiadając na Jego wezwania. Drogą do naśladowania Jezusa będzie pogłębiona refleksja nad różnymi aspektami swojego życia. Proponujemy przyjrzenie się takim ważnym tematom, jak: świat relacji, dom, praca zawodowa, gospodarowanie rzeczami itp. Rekolekcje te mogą pomóc w patrzeniu na życie codzienne w duchu wiary. Przyjmujemy na nie osoby, które już odprawiły II Tydzień Ćwiczeń.
Zapraszamy do odprawienia ich również w każdym z wolnych terminów rekolekcji indywidualnych (prosimy o dodanie informacji o chęci podjęcia konkretnych rekolekcji tematycznych)

Koszt: 980 zł*

Terminy:
13 – 21 stycznia 2024 (formularz zgłoszenia)

    
Za kogo Mnie uważacie?

W czasie II Tygodnia Ćwiczeń rekolektant ma stale prosić o „głębokie poznawanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go więcej kochał i bardziej naśladował”. Droga tych rekolekcji rozpoczyna się od pytania Jezusa, zadanego uczniom pod Cezareą Filipową: „A wy za kogo mnie uważacie?” (Mt 16,15). Każdego dnia rekolektant przygląda się różnym aspektom misji Jezusa, aby odkrywać, kim On jest dla mnie.

Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej II Tydzień Ćwiczeń.

Koszt: 980 zł

Terminy:
Aktualnie nie mamy wolnego terminu rekolekcji wspólnych, ale zapraszamy do odprawienia ich w każdym z wolnych terminów rekolekcji indywidualnych (prosimy o dodanie informacji o chęci pochylenia się nad osobistym powołaniem w formularzu zgłoszeniowym)

 
Pielgrzymować z Maryją

Rekolekcje z Maryją to podążanie dynamiką II Tygodnia Ćwiczeń, patrząc na życie Jezusa oczami Maryi. Tym samym kontemplujemy drogę duchową Maryi jako Służebnicy Pańskiej. Odpowiedzi Maryi na zaproszenie Boga mogą być dla nas nauką i inspiracją, jak my mamy powierzać się Bogu.

Zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej II Tydzień Ćwiczeń.

Koszt: 980 zł*

Terminy:
11 – 19 maja 2024 (formularz zgłoszenia)

 
Powołanie osobiste 

To rekolekcje na temat szczególnego powołania, jakie ma każdy z nas. Każdy otrzymuje od Boga różne powołania – do życia, do miłości, do relacji… Zwykle myślimy o naszym powołaniu jako o zadaniu do wykonania. A może chodzi o coś innego? Rekolekcje „Powołanie osobiste” mogą nam pomóc pogłębić nasze doświadczenie siebie i rozumienie własnego powołania, które jest czymś głębszym niż tylko praca.

Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej II Tydzień Ćwiczeń.

Koszt: 980 zł

Terminy:
Aktualnie nie mamy wolnego terminu rekolekcji wspólnych, ale zapraszamy do odprawienia ich w każdym z wolnych terminów rekolekcji indywidualnych (prosimy o dodanie informacji o chęci pochylenia się nad osobistym powołaniem w formularzu zgłoszeniowym)

 

* Koszty mogą zostać podniesione o wskaźnik inflacji w przyszłości. Jeżeli będziemy zmuszeni do zmian kosztów, powiadomimy zapisane wcześniej osoby mailowo.

 
Jeżeli z jakiegoś powodu byłyby problemy z wypełnieniem formularza elektronicznego, bardzo prosimy o bezpośredni kontakt mailowy na adres: [email protected]