Sesje i warsztaty

„ZMYSŁY – DAR OD BOGA. JAK ŻYĆ TU I TERAZ.” – sesja rekolekcyjno-warsztatowa 
Prowadzący: p. Anna Grochola, p. Sabina Szuta, o. Ryszard Friedrich

Termin: 9 – 14 listopada 2021 (wtorek – niedziela). Rozpoczęcie: wtorek, godz. 18.00, zakończenie: niedziela, godz. 14.00. Zastrzegamy możliwość odwołania sesji w przypadku małej ilości osób (min. 8 uczestników). Prosimy o zgłoszenia do 30 października 2021
Koszt: 800 zł. W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

„A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco»”
(Mk 6, 31A)

Otrzymaliśmy od Boga niezwykły dar – czas i możliwość decydowania o tym, jak z niego korzystać. Celem warsztatu jest świadome przeżycie każdego dnia sesji, z uważnością na to, co nas spotyka tu i teraz, aby nauczyć się żyć pełnią życia w naszej codzienności, tak jak chce tego dla nas Bóg.

Uważne i świadome używanie naszych zmysłów, uczenie się rozpoznawania własnych potrzeb, otwieranie się na dar chwili obecnej, będą przedmiotem warsztatów i spotkań w grupach, a wszystko w atmosferze modlitwy i wyciszenia m.in. podczas Eucharystii, medytacji, ignacjańskiego rachunku sumienia i adoracji.

Warsztaty są dla osób w każdym wieku. Warunkiem udziału jest znajomość metody medytacji ignacjańskiej (osoby po Fundamencie lub rekolekcjach ignacjańskich w ciągu życia). Nie są to rekolekcje w całkowitym milczeniu, ale dla dobra przebiegu zajęć uczestnicy będą proszeni o wyłączenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, co pozwoli na świadome widzenie, słuchanie, smakowanie i czucie tego, co przynosi każdy dzień warsztatów.

Do zabrania: Pismo Święte, zeszyt i długopis, budzik/zegarek na rękę (w związku z prośbą o nieużywanie telefonów przez ten czas).

 

„ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA” cz. 1 – sesja rekolekcyjno-warsztatowa. 
Prowadzący: p. Małgorzata Mączko, o. Ryszard Friedrich

Termin: 26 – 30/31 października 2021
Rozpoczęcie: wtorek, godz. 18.00, zakończenie: sobota/niedziela, godz. 9.00. Koszt: 700 zł (pobyt do soboty dla osób, które chcą wziąć udział w sesji, ale muszą skrócić pobyt z racji Uroczystości Wszystkich Świętych) lub 800 zł (pobyt do niedzieli). 

Opis sesji:

Nasze ciało jest szczególnym darem Boga dla nas. Służy nam w naszej codzienności, potrzebujemy go do wypełniania naszej misji życiowej, naszego powołania, realizowanego w codziennych aktywnościach. Może stać się naszym sprzymierzeńcem w czasie modlitwy, zwłaszcza medytacji czy kontemplacji, wymagających dłuższego trwania w bezruchu. Proponowany warsztat będzie łączył elementy wyciszenia rekolekcyjnego z ćwiczeniami somatycznymi. Codzienne medytacje i adoracja mają pomagać nam odkrywać dar stworzenia.

Ćwiczenia warsztatowe mają pomagać w uwalnianiu się od napięć, będących częstą przyczyną problemów z kręgosłupem, sztywnością, bólami stawów, bezsennością czy ze złym trawieniem. Celem warsztatu jest osiągnięcie lepszej świadomości własnego ciała a także lepszego kontaktu ze sobą, a to ułatwia również kontakt z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zaplanowane techniki relaksacyjne i oddechowe z reguły wpływają korzystnie na nasze zdrowie, witalność, sprawność i pogodę ducha, sprzyjając osiągnięciu harmonii ciała, duszy i umysłu.
Zapraszamy osoby o różnym doświadczeniu religijnym i w każdym wieku.

 

“BLIŻEJ CIEBIE, BLIŻEJ SIEBIE” – sesja rekolekcyjno-warsztatowa komunikacji budującej relacje. 

Prowadzący: p. Katarzyna Banc, o. Ryszard Friedrich

Termin: —. Rozpoczęcie: godz. 18.00, zakończenie: godz. 9:00. Koszt: 800 zł. W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

Spotkanie z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem, a także ze sobą samym zawsze jest formą dialogu. Sposób w jaki mówimy lub myślimy bezpośrednio wpływa na jakość naszych relacji. Dlatego zapraszamy na sesję warsztatowo-rekolekcyjną, podczas której bliżej przyjrzymy się tematowi komunikacji.

Część warsztatowa (18h) będzie poświęcona praktycznym sposobom porozumiewania się, które budują kontakt, szacunek i wzajemne zrozumienie. Uczestnicy w parach lub małych grupach będą mieli okazję ćwiczyć szczere wyrażenie siebie oraz słuchanie drugiego z empatią. Ćwiczenia indywidualne stworzą przestrzeń do zadania sobie pytań o swoje uczucia i potrzeby, co może pomóc w lepszym poznaniu siebie. Relacja z Bogiem jest fundamentem dobrych relacji międzyludzkich. W czasie sesji uczestnicy będą zaproszeni do codziennej medytacji pogłębiających naszą relację z Bogiem. Jeden dzień sesji w całości poprowadzimy w dynamice rekolekcji ignacjańskich – w pełnym milczeniu.

Zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej Fundament Ćwiczeń Duchowych.