Sesje i warsztaty

“Bliżej ciebie, bliżej siebie” – sesja rekolekcyjno-warsztatowa komunikacji budującej relacje. 

Prowadzący: p. Katarzyna Banc, o. Ryszard Friedrich

Termin: 15 – 20 marca 2022
              7 – 12 czerwca 2022

Rozpoczęcie: wtorek godz. 18.00, zakończenie: niedziela godz. 13:00. Koszt: 850 zł. W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

Spotkanie z drugim człowiekiem, z Panem Bogiem, a także ze sobą samym zawsze jest formą dialogu. Sposób w jaki mówimy lub myślimy bezpośrednio wpływa na jakość naszych relacji. Dlatego zapraszamy na sesję warsztatowo-rekolekcyjną, podczas której bliżej przyjrzymy się tematowi komunikacji.

Część warsztatowa (18h) będzie poświęcona praktycznym sposobom porozumiewania się, które budują kontakt, szacunek i wzajemne zrozumienie. Uczestnicy w parach lub małych grupach będą mieli okazję ćwiczyć szczere wyrażenie siebie oraz słuchanie drugiego z empatią. Ćwiczenia indywidualne stworzą przestrzeń do zadania sobie pytań o swoje uczucia i potrzeby, co może pomóc w lepszym poznaniu siebie. Relacja z Bogiem jest fundamentem dobrych relacji międzyludzkich. W czasie sesji uczestnicy będą zaproszeni do codziennej medytacji pogłębiających naszą relację z Bogiem. Jeden dzień sesji w całości poprowadzimy w dynamice rekolekcji ignacjańskich – w pełnym milczeniu.

Zapraszamy osoby, które wcześniej odprawiły przynajmniej Fundament Ćwiczeń Duchowych.

 

Spotkać się z Bogiem i ze sobą – sesja rekolekcyjna w dynamice Fundamentu 
Prowadzący: p. Anna Grochola, p. Sabina Szuta, o. Ryszard Friedrich

Termin: 28 kwietnia – 3 maja 2022

Rozpoczęcie: wtorek, godz. 18.00, zakończenie: niedziela, godz. 13.00. Koszt: 850 zł. W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

„A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco»”
(Mk 6, 31A)

Sesja rekolekcyjna jest zaproszeniem do nawiązania i pogłębienia relacji z Bogiem, a także spotkania się ze sobą w świetle Słowa Bożego. Podczas warsztatów będzie możliwość przyjrzenia się roli zmysłów w świadomym przeżywaniu każdego dnia, z uważnością na to, co nas spotyka, aby w ten sposób uczyć się żyć pełnią życia. Różnorodne spotkania pozwolą na poznanie wewnętrznego świata emocji i uczuć oraz zyskanie świadomości, jak Bóg posługuje się naszym wzrokiem, słuchem, czuciem do komunikowania się z nami, w jaki sposób my odbieramy Boga, siebie i to, co nas otacza.

W programie przewidziane są codzienne medytacje Słowa Bożego, konferencje tematyczne, warsztaty, codzienny Ignacjański Rachunek Sumienia oraz adoracja.

Warsztaty są dla osób w każdym wieku. Nie są to rekolekcje w całkowitym milczeniu, jednak dla dobra przebiegu zajęć uczestnicy będą proszeni o wyłączenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, co pozwoli na świadome przeżywanie czasu sesji.

 

„Odzyskać siebie” – sesja rekolekcyjno-warsztatowa dla DDA. 
Prowadzący: p. Danuta Bomba i p. Bożena Morawska

Termin: 4 – 8 maja 2022
Rozpoczęcie: środa, godz. 18.00, zakończenie: niedziela, godz. 13.00. Koszt: 600 zł. 

„Powierz Panu swą drogę i zaufaj mu, On sam będzie działał.”
(Ps 37,5)

Na nasze „dzisiaj” składa się to, co było i to co jest. Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym lub innej rodzinie dysfunkcyjnej odciska głęboki ślad w dorosłym życiu, ponieważ potrzeby miłości i bliskości nie są zaspokojone w wystarczającym stopniu, a czasem wręcz negowane. Dziecko by przetrwać uczy się pewnych mechanizmów i przybiera określone role, w dorosłym życiu jednak ten sposób postępowania może przejawiać się w sztywnych schematach nieadekwatnych do sytuacji.

Warsztaty (5,5 h w ciągu dnia) są przeznaczone dla dorosłych, którzy mają (lub mieli) jednego z rodziców uzależnionego od alkoholu lub innych substancji oraz tych, którzy wychowywali się w innego rodzaju dysfunkcjonalnej rodzinie. Z tego powodu, w swym dorosłym życiu, mają problemy
wynikające z tego, że ich dziecięce potrzeby nie zostały rozpoznane, uszanowane, zaspokojone.

Sesja będzie czasem pracy nad sobą oraz spotkania z Bogiem. Każdego dnia będzie Msza św, oraz adoracja, możliwość rozmowy z osobami prowadzącymi. Podczas jednego, pełnego dnia uczestnicy będą zaproszeni do przeżycia go w pełnym milczeniu.

 

“Utulenie serca i ducha po stracie” – sesja rekolekcyjno-warsztatowa. 
Prowadzący: p. Sabina Szuta, o. Ryszard Friedrich

Termin: 21 – 26 czerwca 2022

Rozpoczęcie: wtorek godz. 18.00, zakończenie: niedziela godz. 13:00. Koszt: 850 zł. W przypadku trudności z opłatą można wnioskować o dofinansowanie z funduszu rekolekcyjnego.

Sesja rekolekcyjna jest kierowana do osób, które przeżyły stratę i chcą spotkać się ze sobą i z Bogiem aby dać szansę na uzdrowienie, stopniowe uruchamianie tego, co zostało skaleczone, zranione, co niedomaga. Warsztaty są zaproszeniem do spojrzenie na świat, który ma barwy, smaki, zapachy. Spotkanie ze Słowem Bożym to pozwolenie na opatrzenie ran w sercu i duszy. Spotkania indywidualne i w grupach to dopuszczenie możliwości aby rozmawiać o tym, co trudne, ze sobą, z innymi, z Bogiem.

W części warsztatowej (18 godzin) przewidziano zajęcia indywidualne pomagające uczestnikom przyjrzeć się swoim emocjom i uczuciom, oraz grupowe zorientowane na wspólne uczenie się metod odzyskiwania spokoju i odnajdywania radości w tym, co zwyczajne, dostępne. Codzienna medytacja Słowa Bożego i adoracja będzie czasem opatrywania serca i duszy w przestrzeni miłującej obecności Boga. Dzień kończyć będziemy Ignacjańskim Rachunkiem Sumienia, który pomaga z uważnością dostrzegać swoje tu i teraz, co prowadzi do wdzięczności. W czasie sesji jest możliwość indywidualnych spotkań z kierownikiem duchowym.

Warsztaty są dla osób w każdym wieku. Nie jest to sesja terapeutyczna, warsztat psychologiczny ani też rekolekcje w całkowitym milczeniu, jednak dla dobra przebiegu zajęć uczestnicy będą proszeni o wyłączenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, co pozwoli na świadome przeżywanie czasu sesji.

„ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA” – sesja rekolekcyjno-warsztatowa. 
Prowadzący: p. Małgorzata Mączko, o. Ryszard Friedrich

Termin: 8 – 13 marca 2022
             14 – 19 czerwca 2022

Rozpoczęcie: wtorek, godz. 18.00, zakończenie: niedziela, godz. 9.00. Koszt: 850 zł. 

Opis sesji:

Nasze ciało jest szczególnym darem Boga dla nas. Służy nam w naszej codzienności, potrzebujemy go do wypełniania naszej misji życiowej, naszego powołania, realizowanego w codziennych aktywnościach. Może stać się naszym sprzymierzeńcem w czasie modlitwy, zwłaszcza medytacji czy kontemplacji, wymagających dłuższego trwania w bezruchu. Proponowany warsztat będzie łączył elementy wyciszenia rekolekcyjnego z ćwiczeniami somatycznymi. Codzienne medytacje i adoracja mają pomagać nam odkrywać dar stworzenia.

Ćwiczenia warsztatowe mają pomagać w uwalnianiu się od napięć, będących częstą przyczyną problemów z kręgosłupem, sztywnością, bólami stawów, bezsennością czy ze złym trawieniem. Celem warsztatu jest osiągnięcie lepszej świadomości własnego ciała a także lepszego kontaktu ze sobą, a to ułatwia również kontakt z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zaplanowane techniki relaksacyjne i oddechowe z reguły wpływają korzystnie na nasze zdrowie, witalność, sprawność i pogodę ducha, sprzyjając osiągnięciu harmonii ciała, duszy i umysłu.
Zapraszamy osoby o różnym doświadczeniu religijnym i w każdym wieku.