Wspólnota Jezuitów

W Domu Św. Ignacego obecnie mieszka pięciu ojców jezuitów:

Od lewej:
o. Prowincjał Tomasz Ortmann
o. Tomasz Klin – proboszcz
o. Ryszard Friedrich – przełożony
abp Tadeusz Wojda – metropolita gdański
o. Leszek Pestka
o. Krzysztof Haptaś
o. Wacław Oszajca