O rekolekcjach:

Jezuickie Ośrodki Rekolekcyjne (JOR) - https://jezuici.pl/rekolekcje/

Internetowy Dom Rekolekcyjny - http://e-dr.jezuici.pl

Szkoła Kontaktu z Bogiem - https://www.szkolakontaktu.pl

Modlitwa w drodze - https://www.modlitwawdrodze.pl

Rekolekcje radiowe - http://wzch.org.pl/rekolekcje-radiowe

 

Jezuickie Domy Rekolekcyjne w Polsce:

Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej w Gdyni - https://www.icfd.pl

Centrum Duchowości w Częstochowie - https://czestochowa-jezuici.pl

Dom Rekolekcyjny w Kaliszu - http://dfdkalisz.jezuici.pl

Dom Rekolekcyjny w Czechowicach-Dziedzicach - http://czechowice.jezuici.pl

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy - http://eccc.pl

Dom Rekolekcyjny w Zakopanem - http://gorka.jezuici.pl

Dom Rekolekcyjny OAZA w Suchej na Pomorzu - http://sucha.jezuici.pl

  

Polecane Organizacje i Instytucje:

Jezuici w Polsce - strona główna - https://jezuici.pl

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie "Bobolanum" - http://www.bobolanum.edu.pl

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie - https://www.ignatianum.edu.pl

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe - http://www.arrupe.org

Wydawnictwo WAM - https://wydawnictwowam.pl

Wydawnictwo Rhetos - http://rhetos.istore.pl

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce - http://wzch.org.pl