Zapraszamy na rekolekcje prowadzone indywidualnie. Można na nie przyjechać w dogodnym dla siebie terminie (po wcześniejszym umówieniu).  Czas trwania rekolekcji jest uzależniony od pragnień i możliwości osoby chętnej, ale sugerujemy, aby nie trwał mniej niż 5 dni. Tego typu rekolekcje są szczególnie polecane osobom, które mają potrzebę, w świetle Słowa Bożego, rozeznać jakąś istotną dla siebie sprawę, podjąć decyzję, wyjść z poczucia zagubienia czy kryzysu.

Warunkiem przyjęcia na takie rekolekcje jest dobra znajomość metody modlitwy ignacjańskiej, a tym samym odprawianie wcześniej rekolekcji w Jezuickich Domach Rekolekcyjnych.