Sesja rekolekcyjno warsztatowa dla DDA, najbliższy termin: 4 – 8 maja 2022

„Powierz Panu swą drogę i zaufaj mu, On sam będzie działał.”
(Ps 37,5)

Na nasze „dzisiaj” składa się to, co było i to co jest. Dorastanie w rodzinie z problemem alkoholowym lub innej rodzinie dysfunkcyjnej odciska głęboki ślad w dorosłym życiu, ponieważ potrzeby miłości i bliskości nie są zaspokojone w wystarczającym stopniu, a czasem wręcz negowane. Dziecko by przetrwać uczy się pewnych mechanizmów i przybiera określone role, w dorosłym życiu jednak ten sposób postępowania może przejawiać się w sztywnych schematach nieadekwatnych do sytuacji.

Warsztaty (5,5 h w ciągu dnia) są przeznaczone dla dorosłych, którzy mają (lub mieli) jednego z rodziców uzależnionego od alkoholu lub innych substancji oraz tych, którzy wychowywali się w innego rodzaju dysfunkcjonalnej rodzinie. Z tego powodu, w swym dorosłym życiu, mają problemy
wynikające z tego, że ich dziecięce potrzeby nie zostały rozpoznane, uszanowane, zaspokojone.

Sesja będzie czasem pracy nad sobą oraz spotkania z Bogiem. Każdego dnia będzie Msza św, oraz adoracja, możliwość rozmowy z osobami prowadzącymi. Podczas jednego, pełnego dnia uczestnicy będą zaproszeni do przeżycia go w pełnym milczeniu.

Rozpoczęcie: środa, godz. 18.00, zakończenie: niedziela, godz. 13.00. Koszt: 600 zł. 

Prowadzący: p. Danuta Bomba i p. Bożena Morawska