Najbliższy termin: 30 marca – 2 kwietnia 2023

Sesja rekolekcyjna jest kierowana do osób, które przeżyły stratę i chcą spotkać się ze sobą i z Bogiem aby dać szansę na przyjrzenie się temu, co zostało skaleczone, zranione, co niedomaga, aby oddać to miłującemu Bogu. Warsztaty są zaproszeniem do spojrzenie na świat, który ma barwy, smaki, zapachy. Spotkanie ze Słowem Bożym to danie szansy na opatrzenie ran w sercu i duszy przez Boga. Spotkania indywidualne i w grupach to dopuszczenie możliwości aby rozmawiać o tym, co trudne, ze sobą, z innymi, z Bogiem.

W części warsztatowej (8 godzin) przewidziano zajęcia pomagające uczestnikom przyjrzeć się swoim emocjom i uczuciom, aby móc stopniowo odzyskiwać spokój i odnajdywać radość w tym, co zwyczajne, dostępne. Codzienna medytacja Słowa Bożego i adoracja będą czasem opatrywania serca i duszy w przestrzeni miłującej obecności Boga. Dzień kończyć będziemy Ignacjańskim Rachunkiem Sumienia, który pomaga z uważnością dostrzegać swoje tu i teraz, co prowadzi do praktykowania wdzięczności.

Warsztaty są dla osób w każdym wieku. Nie jest to sesja terapeutyczna, warsztat psychologiczny ani też rekolekcje w całkowitym milczeniu, jednak dla dobra przebiegu zajęć uczestnicy będą proszeni o wyłączenie telefonów i innych urządzeń elektronicznych, co pozwoli na świadome przeżywanie czasu sesji.

Aby zgłosić się na rekolekcje wypełnił odpowiedni formularz na stronie sesji i warsztatów.